- Atrium SL

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Projekt

ČO OBSAHUJE PROJEKT?
Jednotlivé zložky nami pripraveného projektu sú:
1) Zameranie a fotodokumentácia
Ide o prvý kontakt s Vašou záhradou. Zameriame a jednoducho zakreslíme súčasný stav a spravíme fotodokumentáciu.
2) Inšpirácie
Po stretnutí a rozhovore s Vami, po ujasnení Vaši požiadaviek, pripravíme inšpiračné obrázky a rozhodneme sa akou cestou sa budeme spoločne uberať.
3) Štúdie
Štúdií býva niekoľko, sú založené na navrhovaní hmôt a plôch v záhrade. Na základe nich sa dohodneme, ako budeme pokračovať v samotnom návrhu.
4)Návrh sadovníckých úprav
Konečný výsledok, umiestnenia jednotlivých prvkov v záhrade, na základe rozboru jednotlivých štúdií a vašich požiadaviek.
5) Vizualizácie
3D zobrazenie nami navrhovanej záhrady, pre lepšiu predstavu.
6) Osadzovací plán
Presné umiestnenie jednotlivých rastlinných druhov

s ich presným názvom a poradovým číslom.

Po vzájomnej dohode:
- Vytyčovací výkres
Vytýčenie (rozmery) spevnených plôch, terás, záhonov a iné.
- Návrh a výkresy prvkov drobnej záhradnej architektúri
Technické prvky, ktoré sú detailnejšie rozpracované na jednotlivých výkresoch.
- Návrh automatického zavlažovacieho systému
- Návrh osvetlenia

 Na základe takto spracovaného projektu vám spracujeme cenovú ponuku vo viacerých alternativách. Cenová ponuka je vytvorená formou podrobného rozpočtu na základe jednotkových cien. Projekt spolu s rozpočtom slúži ako podklad
pre realizáciu sadovníckých úprav.Realizácia

- Súkromná zeleň

- Verejná zeleň

- Firemná zeleň

- Strešné záhrady

- Zelené strechy

- Automatický zavlažovací systém
zavlažovací systém nie je jednoduché navrhnúť a správne zrealizovať. My sme pravidelne školení
výrobcom a výhradným dovozcom závlahových systémov
pre Slovenskú republiku.
Sme
autorizovaná inštalačná firma
na závlahy s certifikátom.  Našim cieľom je spoluvytvárať a realizovať zámery týkajúce sa tvorby zelene. Činnosť firmy je orientovaná na oblasť záhradnej architektúry od jej vzniku v roku 1994.

  Pre väčšie realizácie využívame brigádnické sily a externých spolupracovníkov. Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne podľa jeho požiadaviek. Snažíme sa pracovať
spoľahlivo a kvalitne za rozumnú cenu.

  Zákazníkov získavame na základe dobrých referencií.Údržba záhrad

 Údržba je často kameňom úrazu v mnohých záhradách. Vieme, že Vám nestačí poskytnúť profesionálnu a kvalitne prevedenú
realizáciu Vašej záhrady. Práve preto Vám poskytneme celoročnú starostlivosť Vašej okrasnej záhrady.

ČO ZAHŔŇA CELOROČNÁ
STAROSLTLIVOSŤ O ZÁHRADU?


- Rez, strihanie a tvarovanie rastlín

- Odburiňovanie a odstraňovanie odumretých častí rastlín

- Kontrola zdravotného stavu rastlín

- Chemická a mechanická ochrana rastlín proti chorobám a škodcom

- Prihnojenie rastlín

- Celoročná starostlivosť o trávnik (chemické ošetrenie trávnika - prihnojenie. prerezávanie a prevzdušňovanie trávnika, kosenie trávnika)

- Zimná údržba súkromnej a verejnej zelene

- Čistenie vodných prvkov

- Spustenie a zazimovanie závlahových systémovNávrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky